www.masazescenar.cz       mapa stránek

COVID-19

V NAŠEM STUDIU VÁS CHRÁNÍME!

DĚKUJEME, ŽE CHRÁNÍTE I VY NÁS!


O CO VÁS PROSÍME PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠEHO STUDIA

- Přijďte ve stanovenou dobou.

- Nevítáme se ani neloučíme podáním rukou.

- Na masáž přijďte bez projevů jakékoli infekční nemoci.

V případě, že se infekční onemocnění projeví u vás až v době po masáži, ihned nás o tom informujte.

Pokud jste se v posledních 30 dnech potkali s osobou, o které víte nyní nebo se dozvíte až po vašem ošetření u nás, že má infekční onemocnění, ihned nám to sdělte.

Jestliže je v čekárně další osoba, prosíme, dodržte od ní odstup nejméně 2 metry.

Při platnosti nařízení o povinném zakrývání úst a nosu, nevstupujte do prostor našeho salonu, včetně čekárny, bez řádně nasazené roušky.

Při platnosti nařízení o povinném zakrývání úst a nosu sejměte roušku až po naší výzvě a vhodně ji umístěte například do kapsy vašich osob­ních věcí. Obecně doporučujeme mít po ruce kupříkladu jednorázový papírový sáček, do kterého roušku po čas ošetření uložíte. Roušku neodkládejte v prostorách salonu.

Bez roušky s námi mluvte jen na lůžku, a to v nezbytně nutném případě!

Před ošetřením vydezinfikujeme plochu vaší pokožky, kterou budeme ošetřovat. Opatření platí, pokud to nařízení a aktuální epidemiologická situace vyžaduje.

Před ošetřením, dle jeho typu, Vás můžeme požádat o umytí, případně o následnou dezinfekci rukou.

Oděv uložte na námi určené místo.

Jak chráníme sebe i vás při ošetření:

Naše pracoviště se řídí hygienickým a provozním řádem, který byl schválen hygienickou stanicí a je pravidelně kontrolován.

Součástí řádu jsou také opatření pro vyloučení přenosu virových infekcí, k e kterým patří například žloutenka, chřipka nebo Covid-19.

Při určených typech ošetření pracujeme v jednorázových rukavicích. Používáme pouze schválené kosmetické a masážní přípravky, které prošly hodnocením hygienické a zdravotní bezpečnosti.

Uleháte na lůžko s jednorázovým prostěradlem. Pracujeme pouze ve schválených ochranných pomůckách, štít, rouška.

Ruce si umýváme a následně dezinfikujeme virucidním přípravkem před každým ošetřením.

Všechny plochy našeho pracoviště jsou řádně a pravidelně dezinfikovány virucidními přípravky.


 

   
 

 

MasazeScenar.cz © 2014 - 2020, design: EUROVIZITKY, vytvořil: DYNAMIC software